Manuele Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm die de vochtdoorstroming verbetert en zo zichtbare en onzichtbare oedemen wegwerkt. De behandeling stimuleert het afweersysteem, werkt stressverlagend en optimaliseert het hormonale stelsel.

Deze therapie kan aangevuld worden met zwachtelen, lymfetaping en actieve oefeningen

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen.

Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we "de waterhuishouding".

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van schade. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Vooral het ritme van deze 'handgreep' is erg belangrijk. Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het 'overtollige' lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

In de praktijk is een lymfedrainage-toestel aanwezig

Een milde massagevorm, met behulp van een toestel met compressiestukken, waardoor de afvoer van het lymfevocht gestimuleerd wordt.

Meer informatie over Manuele Lymfedrainage ad modem Vodder:

Behandeling van

 • Gedeeltelijke of volledige borstamputatie met of zonder klieropruiming
 • Zwellingen na ongeval of operatie
 • Verstuikingen, bloeduitstortingen, bloedcirculatiestoornissen Südeck
 • Klachten thv het zenuwstelsel: gezichtsverlammimg / migraine
 • Keel-, neus-, en ooraandoeningen
 • Stressklachten:
   • Hoofdpijn
   • Hyperventilatie
   • Constipatie
   • Slapeloosheid
   • ...

 • Orgaanklachten:
   • Lever
   • Nieren
   • Darmen (ziekte van Crohn)
   • Milt
   • ...

 • Huidproblemen:
   • Acné
   • Littekens
   • ...